Polityka prywatności serwisu Scanye


Wstęp

Scanye Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwana dalej Scanye lub Spółka) szanuje i traktuje z najwyższym priorytetem prywatność każdej osoby korzystającej z jej usług.

Polityka prywatności dotyczy całego systemu Scanye Sp. z o. ., w szczególności oferowanego oprogramowania i usług informatycznych, wszystkich stron internetowych należących do Spółki oraz kanałów teletransmisji służących komunikacji ze Spółką.

Zakres danych osobowych zbieranych przez Scanye jest zgodny z Ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81 poz. 530).

Na postawie wyżej wymienionej ustawy Scanye dokonało rejestracji zbioru danych osobowych w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod nazwą „Scanye Invoice”. Klienci mają wgląd do informacji o zbiorze danych na stronie internetowej www.giodo.gov.pl.


Prawa

Każdy ma prawo skorzystania z usług Spółki dotyczących prywatności, a w szczególności z:


Usługi Spółki

Z usług Spółki mogą korzystać osoby fizyczne oraz praawne, po podpisaniu umowy ze Spółką, na zasadach określonych w Regulaminie Spółki.

Dostęp do usług oferowanych przez Spółkę jest możliwy za pośrednictwem następujących kanałów komunikacyjnych:

Elektroniczne kanały komunikacyjne są zabezpieczone przed nieuprawnionym lub nieautoryzowanym dostępem metodami kryptograficznymi.


Zabezpieczenie danych

Scanye Sp. z o. o. spełnia wymogi Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

System informatyczny Scanye został zbudowany w oparciu o najnowsze technologie zapewniające bezpieczeństwo, poufność oraz integralność danych dostarczanych przez klientów. Bezpieczeństwo powierzanych Spółce danych posiada najwyższy priorytet.


Konfiguracja po stronie klienta

Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800) informujemy, iż Scanye Sp. z o. o. stosuje na swoich stronach internetowych tzw. pliki cookies ustawiane przy "wejściu" i "wyjściu" z Serwisu. Nie są one wykorzystywane do identyfikacji czy ustalania tożsamości poszczególnych użytkowników. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracji ani nie wpływają na sposób działania urządzeń końcowych użytkownika. Pliki cookies są stosowane do:

W ramach stron Scanye stosowane są trzy zasadnicze rodzaje plików cookies:

Pliki cookies zamieszczane w komputerze użytkownika mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z Scanye sp. z o. o. reklamodawców oraz partnerów. Dostępne przeglądarki internetowe w ustawieniach początkowych akceptują pliki cookies. Każdy użytkownik może jednak sprzeciwić się umieszczaniu ich na jego komputerze. Aby zmienić te ustawienia, należy skorzystać z opcji wyłączenia mechanizmu plików cookies w danej przeglądarce internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione tak, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w komputerze. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Dla klienta korzystającego z usług Scanye poprzez strony WWW konieczna jest akceptacja plików cookies przez przeglądarkę internetową. Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie klienta. Strona internetowa może wykorzystywać cookies tylko w celach technicznych. Nie zawierają one żadnych danych osobowych.


Zalecenia

Zaleca się, aby klient przed skorzystaniem z usług Scanye zapoznał się z Regulaminem znajdującym się na stronie internetowej www.scanye.pl


Zmiany w Polityce Prywatności

Scanye Spółka z o. o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności poprzez umieszczenie nowej polityki prywatności na stronie www.scanye.pl.


Kontakt

Scanye Spółka z o. o.
Ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa

W razie stwierdzenia przez klientów Scanye nieprawidłowości wykrytych podczas dokonywanych operacji na danych, w szczególności kwestii związanych z ich bezpieczeństwem, prosimy o kontakt z numerem +48 531 163 162 lub adresem email hq@scanye.io.